Analiza Indywidualna Extended DISC

Opis produktu

Analiza Indywidualna Extended DISC Dostarcza informacji o preferowanych sposobach zachowania, tak zwanych stylach zachowań, co pozwala lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje.

System opracowany przez Extended DISC potrafi w prosty i skuteczny sposób rozpoznawać nasilenie różnych stylów zachowań u osób badanych. Respondenci otrzymują informacje na temat swoich talentów i obszarów rozwojowych. Unikalny system budowania raportów umożliwia różną, w zależności od potrzeb, prezentację wyników zarówno dla pojedynczych osób jak i grup.

Analiza Extended DISC opisuje:

  • naturalny styl zachowania oraz styl komunikacji,
  • sposób podejmowania decyzji
  • mocne strony, potencjał i talenty,
  • co motywuje, a co demotywuje,
  • wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą.

Inne indywidualne raporty Extended DISC:

  • “Mój potencjał i talenty” – podstawowy raport, który w sposób kompleksowy pokazuje styl zachowania i komunikacji respondenta, jego mocne strony, co go motywuje i demotywuje w pracy.
  • „Mój styl zarządzania” – raport dedykowany osobom na stanowiskach kierowniczych lub tym, co planują na nie przejść i chcą poznać swoje umiejętności menedżerskie oraz potencjał do bycia menedżerem.
  • “Ja i stres”– raport zawiera indywidualne wskazówki co do redukcji nadmiernego stresu, pomaga głębiej zrozumieć jego przyczyny oraz zachowania człowieka pod jego wpływem.
  • Raporty rekrutacyjne– narzędzie umożliwia tworzenie własnych raportów rekrutacyjnych z wykorzystaniem gotowych profili stanowisk, co znacząco ułatwia selekcję i dobór pracowników.

1,094.70