FinxS® Sales Assessment

Opis produktu

FinxS® Sales Assessment to narzędzie stworzone przez sprzedawców i dla sprzedawców, wspierające rekrutację i rozwój sprzedawców. Jest jedynym badaniem kompetencji na polskim rynku, które zostało stworzone specjalnie dla osób posiadających doświadczenie w sprzedaży. FSA mierzy poziom 18 kompetencji, które bezpośrednio wpływają na sprzedaż oraz pokazuje potencjał do ich rozwoju. Narzędzie jest dostępne w 39 językach i skutecznie stosowane w ponad 20 krajach świata.

Badanie polega na wypełnieniu przez sprzedawcę kwestionariusza online, w którym on określa swoje nastawienie w ramach różnych sytuacji sprzedażowych. Narzędzie to:

 • mierzy poziom 18 kluczowych kompetencji sprzedażowych (dotyczących prospectingu, radzenia sobie z obiekcjami, nastawienia na rywalizację),
 • mierzy indeks Wymówek, czyli wskaźnik, który mówi o tym w jakim stopniu Sprzedawca unika działań mających wpływ na wyniki sprzedażowe,
 • identyfikuje, w której roli sprzedażowej handlowiec sprawdzi się najlepiej,
 • wspiera rozwój i rekrutację sprzedawców poprzez plan rozwoju poszczególnych kompetencji,
 • pokazuje mocne strony i obszary do rozwoju sprzedawców,
 • benchmark, w tym porównanie wyników respondenta na tle wyników populacji w Polsce,
 • podsumowanie poziomu poszczególnych kompetencji w całym zespole.

Korzyści:

 • Szybkie i trafne rekrutacje – zaoszczędzisz czas i koszty rekrutacji dzięki podpowiedziom zawartym w raporcie FSA.
 • Rozwój właściwych kompetencji – skupisz się na rozwoju kompetencji sprzedawców, które mają największy wpływ na wyniki sprzedażowe firmy.
 • Szkolenia dopasowane do sprzedawców – przestaniesz tracić czas i budżet na szkolenia niedopasowane do potrzeb Twoich Sprzedawców.
 • Efektywniejszy zespół sprzedaży – zbudujesz zespół dostosowany do procesu sprzedaży w Twojej organizacji.
 • Przyczyny niepowodzeń – zaoszczędzisz czas na inne sposoby weryfikacji powodów, dlaczego sprzedawca nie sprzedaje.
 • Mierzenie postępu sprzedawców – dokładnie zmierzysz postępy w pracy sprzedawców nad swoimi kompetencjami.

1,143.90