Test talentów Instytutu Gallupa CliftonStrengths™

Opis produktu

Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie badania nad mocnymi stronami. Bada m.in. to, w jaki sposób talenty przyczyniają się do efektywności i sukcesu firm. Instytut Gallupa jest najbardziej znaną i renomowaną jednostką badawczą na świecie, która przeprowadziła badania talentów, a potocznie zwany „test Gallupa” jest najczęściej wykorzystywanym narzędziem wykorzystywanym do badania talentów.

Dzięki badaniom przeprowadzonym na dużej próbie badawczej wyłoniono listę 34 talentów. Talenty Gallupa są uniwersalne, nie odnoszą się do płci, rasy, wieku czy pochodzenia. Dzięki Badaniu CliftonStrengths™ możemy odkryć swoje talenty i dowiedzieć się, które z nich warto rozwijać i w oparciu o nie realizować swoje cele.

Proponuje trzy wersje badania talentów:

– Top 5, ukazujący pięć najsilniejszych talentów.

W ramach tego badania otrzymasz:

 • instrukcję wykonania badania w języku polskim
 • natychmiastowy raport, który zawiera opisy wrodzonych talentów w języku polskim
 • spersonalizowany raport uwzględniający dynamikę dominujących talentów w języku angielskim

–  CliftonStrengths 34 prezentujący pełny przekrój talentów.

W ramach tego badania otrzymasz:

 • instrukcję wykonania badania w języku polskim
 • natychmiastowy raport, który zawiera opisy wrodzonych talentów w języku polskim
 • raport kolejność Twoich cech w języku polskim
 • spersonalizowany raport 34 talentów uwzględniający dynamikę talentów w języku angielskim

– Dla Menedżerów w języku polskim

W ramach tego badania otrzymasz:

 • opis mocnych stron w roli menedżera
 • przeszkody, na które należy zwrócić uwagę
 • wskazówki jak wykorzystywać swój talent w zarządzaniu ludźmi
 • pytania do refleksji prowadzące do stworzenia planu działania

W dowolnej chwili istnieje możliwość rozszerzenia wyników Top 5 do pełnego raportu CliftonStrengths 34, bez konieczności powtarzania badania przygotowanego przez Instytut Gallupa.

Odkrywanie i rozwój swoich mocnych stron można prowadzić na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.

Każda analiza zawiera 90 minutową sesje omawiającą raport wykonanego testu.

498.15 756.45