Projekty non-profit

Kliknij na kafelek aby przejść do wybranej sekcji

 

Beyond Success – Więcej niż sukces

To jeden z programów Ruchu Przywództwa Transformacyjnego. Ma na celu mobilizowanie liderów do transformacji, którzy poprzez proces i zasoby programu, wyposażani są do dodawania ludziom wartości, które następnie pomnażają dla innych podczas spotkań stołów transformacyjnych WIĘCEJ NIŻ SUKCES.

Change Your World – Zmieniaj swój świat

Opiera się na metodologii Stołów Transformacyjnych – cyklu spotkań prowadzonych w kameralnym gronie, które prowadzą do budowania świadomości w obszarze procesów transformacyjnych i zachęcają uczestników do pojęcia inicjatywy i rozpoczęcia takich działań we własnych środowiskach prywatnych, społecznych i biznesowych.

Global Youth Initiative

Ogólnoświatowa inicjatywa dla młodzieży prowadzona przez Maxwell Leadership, to międzynarodowy ruch składający się z setek wydarzeń organizowanych w lokalnych społecznościach, obejmujących tematy od rozwoju przywództwa do przeciwdziałania zastraszaniu, rozwijaniu poczucia własnej wartości, radzeniu sobie z problemami codziennego życia, których celem jest wspieranie młodzieży w rozwoju i uwrażliwienie na drugiego człowieka.

Beyond Success – Więcej niż sukces

To jeden z programów Ruchu Przywództwa Transformacyjnego. Ma na celu mobilizowanie liderów do transformacji, którzy poprzez proces i zasoby programu, wyposażani są do dodawania ludziom wartości, które następnie pomnażają dla innych podczas spotkań stołów transformacyjnych WIĘCEJ NIŻ SUKCES.

Stoły Sukcesu odbywają się:

 • w gronie 6-8 osób, które chcą uczyć się i żyć dobrymi wartościami, stanowiącymi fundament udanego życia i dobrego przywództwa.
 • w stałym gronie, w bezpiecznej, otwartej i autentycznej atmosferze.
 • 7 cotygodniowych sesji trwających 60-90 minut. Rozmowy podczas sesji są moderowane przez facylitatora i dotyczą wartości lub zasady sukcesu studiowanej w podczas danej sesji.
 • Każda sesja daje okazję do nauki według wskazówek eksperta ds. przywództwa, dr. Johna C. Maxwella, realizowanej poprzez wgląd w daną wartość lub zasadę, refleksję, w jaki sposób objawia się ona w życiu uczestnika i zobowiązanie się do małego, celowego działania, dzięki któremu wyrażanie w życiu danej wartości lub zasady, staje się lepsze.
 • Każda sesja rozpoczyna się od spotkania z Johnem C. Maxwellem (film wideo). Poprzez materiał wideo, John Maxwell wprowadza uczestników w temat spotkania i dzieli się swoimi wskazówkami dotyczącymi tematu sesji.

Tematy spotkań:

 1. Postawa
 2. Rozwój osobisty
 3. Priorytety
 4. Relacje
 5. Moja najważniejsza relacja
 6. Od dobrych intencji do dobrych działań
 7. Od sukcesu do doniosłości

Change Your World – Zmieniaj swój świat

Opiera się na metodologii Stołów Transformacyjnych – cyklu spotkań prowadzonych w kameralnym gronie, które prowadzą do budowania świadomości w obszarze procesów transformacyjnych i zachęcają uczestników do pojęcia inicjatywy i rozpoczęcia takich działań we własnych środowiskach prywatnych, społecznych i biznesowych.

To dwa cykle sześciu cotygodniowych spotkań poświęconych uniwersalnym wartościom.

Cykl pierwszy – stoły wartości:

 • Nadzieja
 • Słuchanie
 • Docenianie każdego
 • Spójność
 • Przebaczenie
 • Pomnażanie

Cykl drugi – stoły działania:

 • Styl życiu ludzi sukcesu
 • Twoje życie może być wspaniałą historią
 • Sens Twojego życia w działaniu
 • Niezbędne zasady, aby nadać życiu znaczenie
 • Współpraca, która ma moc zmiany świata
 • Tworzenie sensownej karty wyników

 Po ukończeniu obu cyklów spotkań, odblokujesz dostęp do zestawu narzędzi i zasobów, dzięki którym zaprojektujesz indywidualny plan działania z projektem Change Your World.

  Global Youth Initiative

  Ogólnoświatowa inicjatywa dla młodzieży prowadzona przez Maxwell Leadership, to międzynarodowy ruch składający się z setek wydarzeń organizowanych w lokalnych społecznościach, obejmujących tematy od rozwoju przywództwa do przeciwdziałania zastraszaniu, rozwijaniu poczucia własnej wartości, radzeniu sobie z problemami codziennego życia, których celem jest wspieranie młodzieży w rozwoju i uwrażliwienie na drugiego człowieka.

  Ta akcja społeczna odbywa się każdego roku w kwietniu i październiku. W tym czasie członkowie Maxwell Leadership na całym świecie, prowadzą spotkania z dziećmi i młodzieżą, dzieląc się swoją wiedzą w zakresie wartości, tak niezbędnych młodym ludziom do świadomego rozwoju. Działania te są darem społeczności Maxwell Leadership dla młodych pokoleń i przybierają różnorodne formy, od zorganizowanych seminariów, poprzez szkolenia, warsztaty lub kameralne spotkania, np. wspólne czytanie książek.

  Programy realizowane w ramach projektu:

  1. Czasem wygrywasz a czasem się uczysz.
  2. Youth Max
  3. iChoose

  Każdy z nich został opisany poniżej. 

  Global Youth Initiative: „Czasem wygrywasz a czasem się uczysz.”

  1. „Czasem wygrywasz a czasem się uczysz.”
  Program powstał z myślą, aby inspirować i stawiać wyzwania nastolatkom, tak by zrozumieli, że własne niepowodzenia mogą stać się możliwością i przestrzenią do rozwoju i nauki.
  Program zawiera wiele historii nastolatków i dorosłych, którzy przezwyciężyli swoje trudności, tak jak nastoletnia laureatka nagrody nobla Malala Yousafzai, wynalazca Thomas Edison, przedsiębiorca Steve Jobs czy Jakub Błaszczykowski.
  Program „Czasem wygrywasz a czasem się uczysz” pomoże nastolatkom zmienić punkt widzenia i da im narzędzia do skutecznego rozwoju. Pokazuje, że rozwój jest ważny i że warto zmienić sposób, w jaki patrzymy na przegraną i własne błędy oraz pomaga rozwinąć w sobie kilka ważnych cech, które pozwolą się z tym uporać.

  Global Youth Initiative: „Youth Max”

  2. Youth Max – 4 lekcje, które pomogą rozwinąć siebie i pomóc innym.
  Celem programu YouthMAX jest zapewnienie młodym ludziom praktycznych narzędzi i pomysłów, które pomogą im radzić sobie z zastraszaniem, dodawać pewności siebie, wzmocnić poczucie własnej wartości i budować swój charakter.
  Warsztaty YouthMAX koncentrują się na 4 kluczowych wyzwaniach ważnych w życiu współczesnych nastolatków: 1. zastraszanie, 2. strach przed niepowodzeniem, 3. niska samoocena, 4. złe decyzje, wynikające z nieukształtowanego charakteru czy braku wsparcia w otoczeniu. Każde zagadnienie stanowi treść jednej lekcji, opisanej poniżej.

  Lekcja 1: Nie daj się i zacznij się liczyć
  Nie daj się zastraszyć – bądź pewny swojej wartości, powstrzymaj dręczenie innych i pomóż im.
  Nauka pozytywnych postaw i działań, które pomogą zatrzymać mobbing czy bullying w szkole, w myśl zasady powstrzymuj dręczenie i wykluczenie innych oraz wspieraj słabszych, dodając im otuchy i odwagi. Ta lekcja uczy młodzież, jak radzić sobie z zastraszaniem w pozytywny sposób, nabierając pewności siebie, używając swoich możliwości, aby powstrzymać dręczenie i pomóc prześladowanym, podnosząc ich na duchu.

  Lekcja 2. Znajdź drogę od porażki do sukcesu – naucz się jak przekuć porażkę w zwycięstwo.
  Uzyskaj wiedzę na temat sprawdzonych metod patrzenia na niepowodzenie w nowy sposób i wykorzystuj porażki życiowe do budowania swojego sukcesu. W tej części uczniowie dowiedzą się, że porażka jest często fundamentem i etapem do osiągnięcia sukcesu. Ta lekcja pomaga im zrozumieć, jak uczyć się na własnych błędach, jak zmieniać siebie i swoje zachowania, aby z powodzeniem przekuć porażki w sukces.

  Lekcja 3. Buduj pozytywny obraz siebie – wzmacniaj wiarę w siebie i zwiększaj poczucie własnej wartości.
  Podczas tych zajęć młodzież uczy się, że pomimo naszych niedoskonałości wszyscy jesteśmy wyjątkowi i stanowimy cenną wartość dla innych. Mając to na uwadze, możemy budować pewność siebie i rozwijać codzienne nawyki, które pomogą utrzymać swój pozytywny wizerunek.

  Lekcja 4. Bądź człowiekiem z charakterem – buduj pozytywny i silny charakter, rozwijaj silną osobowość.
  Według J. Maxwella to charakter człowieka jest najważniejszym wyróżnikiem między upadającymi gwiazdami jednego sezonu a ludźmi, którzy osiągają i utrzymują sukces przez całe życie. Lekcja na temat rozwijania osobowości uczy młodzież, jak podejmować codzienne decyzje w oparciu o pozytywne cechy swojego charakteru, jak zachować w zgodzie własne działania i wartości oraz osiągnąć osobisty sukces.

  Global Youth Initiative: „iChoose”

  Cały program iChoose składa się z 16 lekcji, których tematem są ważne wartości w życiu każdego człowieka (np. odpowiedzialność, odwaga, zaangażowanie, inicjatywa, itp.). Celem programu jest pomoc nastolatkom w poznaniu ważnych wartości i nauczenie stosowania tych wartości w ich własnym życiu. Cykl zajęć powstał wokół idei mówiącej, że jeśli chcemy, aby świat stał się lepszy, my sami musimy stać się lepszymi ludźmi. Twórcą programu jest autor wielu książek i światowy ekspert w dziedzinie przywództwa dr John C. Maxwell.

  W ramach akcji GYI, prowadzonej w kwietniu nauczyciele i trenerzy John Maxwell Team omawiają z uczniami temat dwóch wartości:

  • podejmowania własnych wyborów i decyzji (Moje własne wybory)
  • pozytywnego nastawienia i postawy w życiu (Postawa)

  Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem elementów metodologii mastermind, która jest prosta i zarazem bardzo skuteczna. Opiera się na dwukierunkowej komunikacji pomiędzy uczestnikami zajęć, prowadzonych przez nauczyciela-facylitatora.

  Tematy poszczególnych lekcji nie są nauczane, są raczej odkrywane przez uczniów. Podczas lekcji uczniowie zachęcani są do aktywnego uczestnictwa, dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą. W rezultacie wszyscy wzajemnie wspomagają swój rozwój, sprawiając, że nabierają do siebie szacunku i chętnie ze sobą współpracują, poruszając ważne zagadnienia, na które nie wystarcza czasu w ramach standardowego programu szkolnego.

  iChoose został zaprojektowany tak, aby zapewnić uczniom środowisko, w którym rozmowa o wartościach nabiera znaczenia, jest żywa i będzie chętnie wprowadzana przez nich do swojego codziennego życia, a nawet przekazywana dalej.

  Porozmawiajmy!

  Skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu +48 605 600 449 lub napisz wiadomość na adres: warsztatdobra@gmail.com