Testy diagnostyczne

Kliknij na kafelek aby przejść do wybranej sekcji

 

Analiza Indywidualna Extended DISC

Dostarcza informacji o preferowanych sposobach zachowania, tak zwanych stylach zachowań, co pozwala lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje.

Test talentów Instytutu Gallupa CliftonStrengths™

Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie badania nad mocnymi stronami. Bada m.in. to, w jaki sposób talenty przyczyniają się do efektywności i sukcesu firm.

FinxS® Sales Assessment

FinxS® Sales Assessment to narzędzie stworzone przez sprzedawców i dla sprzedawców, wspierające rekrutację i rozwój sprzedawców. Jest jedynym badaniem kompetencji na polskim rynku, które zostało stworzone specjalnie dla osób posiadających doświadczenie w sprzedaży.

Test Career Direct®

W Polsce znany jako Kompas Kariery, to narzędzie, które pozwala określić predyspozycje zawodowe, trafnie wybrać kierunek edukacji i/lub kariery zawodowej. Jest to narzędzie rozwijane od ponad 20 lat.

Analiza Indywidualna Extended DISC

Dostarcza informacji o preferowanych sposobach zachowania, tak zwanych stylach zachowań, co pozwala lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje.

System opracowany przez Extended DISC potrafi w prosty i skuteczny sposób rozpoznawać nasilenie różnych stylów zachowań u osób badanych. Respondenci otrzymują informacje na temat swoich talentów i obszarów rozwojowych. Unikalny system budowania raportów umożliwia różną, w zależności od potrzeb, prezentację wyników zarówno dla pojedynczych osób jak i grup.

Analiza Extended DISC opisuje:

 • naturalny styl zachowania oraz styl komunikacji,
 • sposób podejmowania decyzji
 • mocne strony, potencjał i talenty,
 • co motywuje, a co demotywuje,
 • wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą.

Inne indywidualne raporty Extended DISC:

 • „Mój potencjał i talenty” – podstawowy raport, który w sposób kompleksowy pokazuje styl zachowania i komunikacji respondenta, jego mocne strony, co go motywuje i demotywuje w pracy.
 • „Mój styl zarządzania” – raport dedykowany osobom na stanowiskach kierowniczych lub tym, co planują na nie przejść i chcą poznać swoje umiejętności menedżerskie oraz potencjał do bycia menedżerem.
 • „Ja i stres” raport zawiera indywidualne wskazówki co do redukcji nadmiernego stresu, pomaga głębiej zrozumieć jego przyczyny oraz zachowania człowieka pod jego wpływem.
 • Raporty rekrutacyjne narzędzie umożliwia tworzenie własnych raportów rekrutacyjnych z wykorzystaniem gotowych profili stanowisk, co znacząco ułatwia selekcję i dobór pracowników.

  Wykonanie analizy indywidualnej DISC wraz z omówieniem raportu – 890 zł netto.

  FinxS® Sales Assessment

  FinxS® Sales Assessment to narzędzie stworzone przez sprzedawców i dla sprzedawców, wspierające rekrutację i rozwój sprzedawców. Jest jedynym badaniem kompetencji na polskim rynku, które zostało stworzone specjalnie dla osób posiadających doświadczenie w sprzedaży. FSA mierzy poziom 18 kompetencji, które bezpośrednio wpływają na sprzedaż oraz pokazuje potencjał do ich rozwoju. Narzędzie jest dostępne w 39 językach i skutecznie stosowane w ponad 20 krajach świata.

  Badanie polega na wypełnieniu przez sprzedawcę kwestionariusza online, w którym on określa swoje nastawienie w ramach różnych sytuacji sprzedażowych. Narzędzie to:

  • mierzy poziom 18 kluczowych kompetencji sprzedażowych (dotyczących prospectingu, radzenia sobie z obiekcjami, nastawienia na rywalizację),
  • mierzy indeks Wymówek, czyli wskaźnik, który mówi o tym w jakim stopniu Sprzedawca unika działań mających wpływ na wyniki sprzedażowe,
  • identyfikuje, w której roli sprzedażowej handlowiec sprawdzi się najlepiej,
  • wspiera rozwój i rekrutację sprzedawców poprzez plan rozwoju poszczególnych kompetencji,
  • pokazuje mocne strony i obszary do rozwoju sprzedawców,
  • benchmark, w tym porównanie wyników respondenta na tle wyników populacji w Polsce,
  • podsumowanie poziomu poszczególnych kompetencji w całym zespole.

  Korzyści:

  • Szybkie i trafne rekrutacje – zaoszczędzisz czas i koszty rekrutacji dzięki podpowiedziom zawartym w raporcie FSA.
  • Rozwój właściwych kompetencji – skupisz się na rozwoju kompetencji sprzedawców, które mają największy wpływ na wyniki sprzedażowe firmy.
  • Szkolenia dopasowane do sprzedawców – przestaniesz tracić czas i budżet na szkolenia niedopasowane do potrzeb Twoich Sprzedawców.
  • Efektywniejszy zespół sprzedaży – zbudujesz zespół dostosowany do procesu sprzedaży w Twojej organizacji.
  • Przyczyny niepowodzeń – zaoszczędzisz czas na inne sposoby weryfikacji powodów, dlaczego sprzedawca nie sprzedaje.
  • Mierzenie postępu sprzedawców – dokładnie zmierzysz postępy w pracy sprzedawców nad swoimi kompetencjami.

  Wykonanie analizy FinxS® Sales Assessment wraz z omówieniem raportu – 930 zł netto.

  Test talentów Instytutu Gallupa CliftonStrengths™

  Instytut Gallupa od ponad 40 lat prowadzi na całym świecie badania nad mocnymi stronami. Bada m.in. to, w jaki sposób talenty przyczyniają się do efektywności i sukcesu firm. Instytut Gallupa jest najbardziej znaną i renomowaną jednostką badawczą na świecie, która przeprowadziła badania talentów, a potocznie zwany „test Gallupa” jest najczęściej wykorzystywanym narzędziem wykorzystywanym do badania talentów.

  Dzięki badaniom przeprowadzonym na dużej próbie badawczej wyłoniono listę 34 talentów. Talenty Gallupa są uniwersalne, nie odnoszą się do płci, rasy, wieku czy pochodzenia. Dzięki Badaniu CliftonStrengths™ możemy odkryć swoje talenty i dowiedzieć się, które z nich warto rozwijać i w oparciu o nie realizować swoje cele.

  Proponuje trzy wersje badania talentów:

   Top 5, ukazujący pięć najsilniejszych talentów.

  W ramach tego badania otrzymasz:

  • instrukcję wykonania badania w języku polskim
  • natychmiastowy raport, który zawiera opisy wrodzonych talentów w języku polskim
  • spersonalizowany raport uwzględniający dynamikę dominujących talentów w języku angielskim

   CliftonStrengths 34 prezentujący pełny przekrój talentów.

  W ramach tego badania otrzymasz:

  • instrukcję wykonania badania w języku polskim
  • natychmiastowy raport, który zawiera opisy wrodzonych talentów w języku polskim
  • raport kolejność Twoich cech w języku polskim
  • spersonalizowany raport 34 talentów uwzględniający dynamikę talentów w języku angielskim

  – Dla Menedzerów w języku polskim

  W ramach tego badania otrzymasz:

  • opis mocnych stron w roli menedżera
  • przeszkody, na które należy zwrócić uwagę
  • wskazówki jak wykorzystywać swój talent w zarządzaniu ludźmi
  • pytania do refleksji prowadzące do stworzenia planu działania

  W dowolnej chwili istnieje możliwość rozszerzenia wyników Top 5 do pełnego raportu CliftonStrengths 34, bez konieczności powtarzania badania przygotowanego przez Instytut Gallupa.

  Odkrywanie i rozwój swoich mocnych stron można prowadzić na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.

  Wykonanie analizy:

  • TOP 5 wraz z omówieniem raportu (sesja 90 min.) – 405 zł netto.
  • CliftonStrengths 34 wraz z omówieniem raportu (sesja 90 min.)  – 615 zł netto.
  • Dla Menedżerów wraz z omówieniem raportu (sesja 90 min.)  – 565 zł netto.

  Test Career Direct®

  W Polsce znany jako Kompas Kariery, to narzędzie, które pozwala określić predyspozycje zawodowe, trafnie wybrać kierunek edukacji i/lub kariery zawodowej. Jest to narzędzie rozwijane od ponad 20 lat. Test jest narzędziem międzynarodowym.

  Pomaga w odkryciu osobistego potencjału, daje obiektywne spojrzenie na:

  • swoją osobowość,
  • talenty,
  • umiejętności,
  • zainteresowania,
  • zdolności
  • preferowane wartości.

  Dzięki niemu unikniesz straty czasu, pieniędzy, frustracji, niedopasowania w zawodzie czy wypalenia zawodowego. Test Career Direct pomoże ci w wyborze ścieżki edukacji, przekwalifikowania zawodowego, podjęcia decyzji o otwarciu własnej firmy itp.

  Otrzymasz ponad 20-stronicowy raport, który ma przejrzystą i czytelną formę wraz z omówieniem przez certyfikowanego trenera, który pomoże w analizie testu, wyciągnięciu poprawnych wniosków, opracowaniu planu działania.

  Integralną częścią testu są zasoby dodatkowe dostępne on-line, które dodatkowo pomagają klientom w badaniu różnych opcji zawodowych.

  Klucz do badania wraz z wykonaniem analizy oraz omówieniem:
  – Career Direct edukacyjny (szkoła podstawowa) – 490 zł netto.
  – Career Direct zawodowy – 650 zł netto.

   Porozmawiajmy!

   Skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu +48 605 600 449 lub napisz wiadomość na adres: warsztatdobra@gmail.com